Fikrah Gerakan

TARBIYAH SATU KEPERLUAN HARAKAH

Mukaddimah

Umat Islam di jajah begitu lama , kekayaan bumi di punggah dan agama di pesongkan . Mereka di perintah berdasarkan agama penjajah . Agama dan plitik di pisahkan . Agama dianggap berkaitan ibadah sahaja atau hubungan dengan Allah semata mata . Penjajah keluar semenara dasar mereka di sambung oleh penganti dan suku sakat yang sealiran dengan mereka .

Apabila umat Islam mencapai kemerdekaan maka bangkitlah para ulama’ fuqaha’ dan guru guru agama mengajak umat Islam menghayati ajaran agama yang sebenarnya.

” Bahawasanya agama di sisi Allah hanyalah Islam ” surah Al Imran : 19 .

” Dan sesiapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai cara hidup maka tuhan tidak akan menerima dan di akhirat nanti daripada orang orang yang rugi ;” Ali Imran : 85 .

Mereka mengajak umat Islam bersatu dalam satu jamaah , kumpuln atau parti ( PAS 1951 ). PAS bukan lah sebuah parti politikyang hanya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan danbergerak cergas di dalam siasah semata mata tetapi di natara usaha nya yang utama ialah ta’lim dan tarbiyah .

Oleh yang demkikian ta’ lim dan tarbiyah menjadi salah satu daripada program yang pertama dan utama di dalam perjuangan Islam yang di bawa oleh PAS .

BENTUK TA’LIM DAN TARBIYAH :

1. Tarbiyah nizamiah ( formal ) melalui pondok pondok ,sekolah sekolah agama , pasti dll .
2. Tidak Nizamiah ( tidak formal ) seperti kuliah di masjid , usrah , qiamullail , rehlah dll .

Tujuan tarbiyah dalam harakah Islamiyah ialah untuk membentuk jiwa , mental dan jasmani untuk melahirkan seorang jundi bagi hizbullah .

Sifat sifat jundi .
bertakwa kepada allah .
beriltizam kepada jemaah .
berkemampuan memikul tanggungjawab dan boleh memimpin .
memilikki akidah yang soheh .
ibadah yang sempurna .
memahami syariat islam dan sirah Rasul saw dan sahabat baginda ,.
muamalah nya mestilah betul .
menghayati islam sepenuhnya .

SASARAN TARBIYAH

Semua orang islam menjadi sasaran dakwah tetapi anggota jamaah adalah menjadi sasaran tarbiyah yang utama mengikut tahap:

kepimpinan
Ahli ahli
anggota masyarakat .

Kesimpulan

Bahawa tarbiyah adalah satu satu nya proses pembentukan muslim yang mesti ujud di dalam mana mana harakah islamiyah yang mahu menjadikan ‘ baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur ‘.

USLUB DAKWAH

Mukaddimah :

Uslaub dakwah di perlukan bagi menjamin seseorang pendakwah tidak menyeleweng dari landasan penafsiran . Ianya mestilah bermula dari Al Quran yang telah di jamin kebenaran nya oleh Allah swt .

Uslub dakwah menurut al Quran .

Allah memerintah manusia berdakwah kejalan nya . Maksud ayat Surah An Nahl :125 .

“ Serulah kejalan Tuhan mu ( wahai Muhamad ) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahas lah dengan mereka dengan cara yang lebih baik . “

Ayat di atas menunjukkan perkara paling utama ialah menyeru manusia terlebih dahulu ke jalan Allah , Tuhan yang mencipta mereka .

Uslub bermaksud teknik teknik yang boleh di guna bagi mencapai sesuatu matlamat . Antaranya ialah :

Hikmah .
Nasihat nasihat yang baik .
Bertukar tukar fikiran dengan cara yang lebih baik .

1. Uslub Hikmah :
Berkaitan Sifat :
– Pendakwah hendaklah bersifat menurut sifat sifat nabi saw seperti benar , amanah , tidak lekasmarah , sabar dan puas pengalaman .

Isi kandungan dakwah :
– bersumber dari Al Quran dan penerangan nya hendaklah menepati kebenaran serta dalil yang kuat dan tepat .

Alat dan strategi :
– segala alat dan strategi yang di gunakan hendaklah betul dan sesuai dengan tempatnya untuk mencegah berlakunya kerosakan dalam jemaah .

2. Nasihat yang Baik :

Nasihat yang baik adalah pesanan dan ingatan dengan apa yang di sukai oleh orang ramai tentang kebaikan dan mereka bersedia menerimanya .

Cara nasihat yang baik bergantung kepada perbandingan di antara iman dan kufur , antara kebaikan dan kejahatan , antara taat dan maksiat , halal dan haram .Maksud firman Allah swt. ” Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu ( contoh kejadian kejadian berdasarkan ) peraturan peraturan Allah yang tetap , oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi ., kemudian perhatikan lah bagaimana akibat orang orang yang mendustakan Rasul ” .Surah Ali Imran ayat : 137 .

3. Berbincang dengan cara yang baik .

Menggunakan kata kata yang lemah lembut dan jauhi perkataan serta perlakuan yang kasar .

Maksud ayat : ” Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik , kecuali orang orang yang berlaku zalim di antara mereka .dan katakanlah kepada mereka (kami beriman kepada Al Quran yang di turunkan kepada kami dan kepada ( Turat dan Injil ) yang di tutunkan kepada kamu .dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu dan kepada Nya lah kami patuh dengan brserah diri . Surah Al Ankabut : 46 .

Maksud ayat : ” Pergilah kamu berdua kepada Firaun , sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran nya kemudian hendaklah kamu berkata kepada nya dengan kata kata yang lemah lembut .semoga ia beringat atau takut . Surah Taha : 43-44 .

Para da’i perlu lah membuat persiapan dari segi hujah , latihan , teknik berbincang yang baik supaya lahir seorang da’i yang berkarisma tinggi dalam berdiskusi .

Penutup

Sekiranya segala cara telah di lakukan namun mereka masih menolak dakwah maka para da’i tidak seharusnya di hantui oleh fikiran bahawa mereka telah gagal melaksanakan amanah Allah .Ini kerana soal hidayah dan penerimaan mad’u terhdap dakwah adalah dalam ruang lingkup kehendak Allah swt .

Halangan dan rintangan dalam perjuangan .

Mukaddimah :

Gerakan islam kebelakangan ini menghadapi berbagai bagai rintangan dan halangan . Umat islam di Algeria , Tunisia , Mesir , Palestin , dandi meratatempat di pelusok dunia di tekan hebat oleh musuh musuh islam yang di dalangi oleh kuasa kuasa besar dunia dan kuncu kuncu nya .Ini merupakan satu sunnah dan kita sebagai pejuang islam perlu lah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran cabaran yang bakal melanda umat di rantau ini .

1. Halangan halangan terhadap kerja dakwah .

– Tiada ketahanan jiwa :
– Kehidupan masyarakat yang menyimpang dari ajaran islam .( jahiliyyah moden )

Sekiranya pendakwah tidak mempunyai akidah yang teguh , budi yang luhur dan kesuugguhan yang kental sudah pasti mereka juga mendapatjangkitan penyakitpenyakit jahiliyyah moden yang sedang merebak ke dalam masyarakat Islam .

Halangan secara langsung terhadap pendakwah :

1. WANITA : Nikmat atau sumber yang boleh membawa padah .

Prinsip utama perkahwinan ;

niat yang baik – menyempurnakan agama .

” Daripada Anas bin Malik r.a telah bersabda Rasul saw ” Barangsiapa yng di kurniakan oleh Allah’ swt seorang permpuan yang soleh , maka sesungguhnya ia telah menolongnmya menyempurnakan separuh dari agama nya . Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh lagi .” Riwayat At Tabrani

2. Pemilihan yang baik .
Rasul saw telah menjelaskan bahawa terdapat empat perkara yang dijadikan asas pemilihan pasangan iaitu agama ,
keturunan ,kecantikan dan kekayaan . Pemilihan di atas dasar agama mesti diberikan keutamaan .

3.Peribadi suami sebagai asas .
Islam mengingatkan para suami supaya jangan terlalu mengikut kemahuan isteri dan hendaklah menyelesaikan kehidupan rumah tangga dengan bijak mengikut neraca Islam . Saidina Umar r.a pernah berkata ’ Lawan lah kemahuan wanita itu kerana pada demikian itu ada berkatnya . ’

2. KEDUNIAAN .

1.Islam menjelaskan bahawakedudukan dunia itu jika di bandingkan dengan akhirat adalah sangat kerdil .

” Katakan lah ( wahai Muhamad ) : Harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja dan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang orang yang bertakwa .” Surah An Nisa : 77 .

2. Tidak menjadi kan dunia sebagai punca persaingan antara :

” ……demi Allah aku tidak takut kefakiran itu menimpa kamu semua tetapi aku amat takut apabila dunia di hampar di hadapan kamu …. ’ maksud hadis ( yang panjang ) di riwayatkan daripada Umar bin Auf .

3. TEKANAN DARI GERAKAN LAIN .
Gerakan yang bertyopengkan Islam yang hanya mengkritik dan menimbulkan keraguan kepada pendakwah ( Islam Hadhari )

Kesimpulan :

Demikianlah secara ringkasnya halangan di dalam peruangan dakwah semoga ia menjadi titik renungan kita bersama dan menjadikan nya sebagai sempadan serta brwaspada terhadap cabaran cabaran itu .

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: